Uklanjanje komunalnog otpada sa lokacija koje nijesu namijenjene za odlaganje istog

Zaposleni u sektoru za održavanje lokalnih puteva i gradskih ulica kao i sektor za utovar i transport komunalnog otpada Komunalno doo Rožaje izvršili su uklanjanje komunalnog otpada sa odredjenih lokacija koje nijesu bile predviđene za odlaganje istog i to :

  • Ulica Oslobođenje (Jukov potok)

  • Ulica Maršala Tita

  • Parking prostor iza NLB banke

  • Plato školskog centra 30. Septembar

Leave a Comment