Čišćenje privremene gradske deponije “MOSTINE”

Zaposleni u sektoru za održavanje lokalnih puteva i gradskih ulica kao i sektor za utovar i transport komunalnog otpada Komunalno doo Rožaje redovno čisti privremenu gradsku deponiju”MOSTINE

   

    

 

Leave a Comment