Uklanjanje usporivača brzine sa kolovoza gradskih ulica

Zaposleni u sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno doo, postupajući po nalogu nadležnog Sekretarijata za planiranje i uređenje prostora i uređenje životne sredine su vršili uklanjanje prinudnih usporivača brzine “ležeći policajac” u sledećim ulicama : 13 Jul, Ćatovska, ul Osobođenja, Karavanski put, Trg IX Crnogorske brigade, Carine

Leave a Comment