Sakuplajnje viška materijala (rizle)

Zaposleni u Sektoru za održavanje zelenila, Komunalno doo, nastavili su akciju sakupljanja viška materijala (rizle) kao i košenje, grabuljanje, sakupljanje i odnošenje nastalog otpada.
– Ul Rifata Burdževića
– Ul Veljka Vlahovića

Leave a Comment