Društvo obavlja poslove:
sakupljanje otpada,
sakupljanje bezopasnog otpada,
održavanje i čišćenje javnih površina,
sakupljanje, transport i odlaganje komunalnog otpada za potrebe korisnika usluga,
sakupljanje i promet sekundarnih sirovina,
čišćenje snijega.