Cilj nam je da Vas i na ovaj način upoznamo sa poslovima koje obavljamo, kao i da obezbijedimo transparentan rad Društva. Redovno sakupljanje i odvoz komunalnog otpada, manuelno čišćenje javnih površina, uklanjanje nepropisno odloženog otpada i sl, samo su neki od svakodnevnih poslova koji su povjereni ovom Društvu, a doprinose zadovoljavajućem nivou čistoće glavnog grada i gradskih opština.