Uklanjanje leda i sniježnog prekrivača sa trotoara

Zaposleni u sektoru za održavanje lokalnih puteva i gradskih ulica Komunalno doo vršili su uklanjanje leda i sniježnog prekrivača sa trotoara u ulici 30 Septembar