Pranje Gradskog trga

Zaposleni u sektoru za održavanje lokalnih puteva i gradskih ulica Komunalno doo vršili su pranje Gradskog trga i ulice Maršala Tita

   

   

   

Leave a Comment