Sadnja drveća

Zaposleni u Sektoru za održavanje zelenila, Komunalno doo, vršili su sadnju drveća i to na sledećim lokacijama:
– Kosine iznad crkve
– Ul 29. novembar
U sklopu ove akcije zasađeno je:
10 komada Ariša
15 komada Bijelog bora
15 komada Crnog bora

Leave a Comment