Uklanjanje divljih deponija

Shodno operativnom planu, uz angažovanje mehanizacije danas su čišćena nelegalno formirana odlagališta otpada oko kontejnera i sa javnih površina na lokaciji iza NLB banke. Apelujemo na građane da ne odlažu otpad van kontejnera i kanti koje su namijenjene za odlaganje istog.

 

Leave a Comment