OBAVJEŠTENJE

U toku Oktobra mjeseca tekuće godine DOO “Komunalno” Rožaje će vršiti prinudnu naplatu kod korisnika komunalnih usluga koji obavljaju svoju djelatnost u sopstvenim objektima ili objektima pod zakup (lokali).

Ovim putem se mole svi korisnici komunalnih uluga koji obavljaju bilo koju djelatnost (uslužnu ili proizvodnu) da postupe po opomeni koju će dobiti uz mjesečni račun za Septembar mjesec, u suprotnom biće procesuirani javnom izvršitelju na postupak prinudne naplate.

Za sve one koji se ogluše o dostavljenoj opomeni DOO “Komunalno” Rožaje će prinudnu naplatu vršiti i u saradnji sa nadležnom tržišnom inspekcijom kao i sa komunalnom policijom.

 

Sektor za pravne, opšte i kadrovske poslove

Leave a Comment