S obzirom na kontinuirano širenje grada, a samim tim i povećanje površina za čišćenje, Društvo ulaže maksimalne napore kako bi na što bolji način obavilo javnu funkciju koja mu je povjerena. Iskustva sa terena i kontakti sa građanima pokazuju da je trenutno stanje zadovoljavajuće, a uz naše napore i saradnju građana trudićemo se da u narednom periodu postignemo još više i stanje čistoće grada podignemo na još veći nivo.