Ukrašavanje grada povodom novogodišnjih praznika

Radnici Sektora za održavanje javne rasvjete, Komunalno  doo, završili su ukrašavanje grada svetlosnom dekoracijom. Veći dio svetlećih elemenata sačuvan je od ranijih godina.